Total Internal Reflection (Laser Waterfall)

346
Published on 13/05/2019 by

Në këtë eksperiment të thjeshtë demonstrohet reflektimi i dritës nga sipërfaqja e kontaktit në mes ujit dhe ajrit. Në këtë rast, laseri reflektohet brenda mureve të currilit të ujit dhe kështu e përcjellë rrjedhën e currilit.

Ky lloj reflektimi quhet reflektim total i brendshëm, dhe i njëjti ndodhë edhe në fibrat optike që përdoren për bartjen e informacioneve digjitale në rrjetet e Internetit.

Ky eksperiment mund të demonstrohet fare lehtë edhe në klasë, në kuadër të temës së refleksionit të dritës.

Category