Unlock Your Inner Genius By Sadhguru | Think Beyond Survival | Mystics of India

271
Published on 13/04/2019 by

Prindërit shpesh nuk e vërejnë se në shtëpi e kanë fëminë që mund të jetë Picaso i ardhshëm, sepse ata mendojnë se fëmiu i tyre duhet të bëhet doktor! Edhe instinkti i mbijetesës, mënyra se si është e organizuar shoqëria njerëzore, shpesh janë pengesë për fëmijët që të zhvillojnë talentet e tyre dhe të jetojnë një jetë të bukur, të frytshme dhe të lumtur.

Category