Using insights of neuroscience to improve teaching and learning | Veerle Ponnet | TEDxPatosdeMinas

556
Published on 11/11/2019 by

Në disa vitet e fundit janë bërë përparime të mëdha,fundamentale në të kuptuarit e funksionimit të trurit të njeriut (neuroshkenca) që lidhet me aftësite e të mësuarit ose aftësitë kognitive. Në vegëzën në vijim mund të gjeni një përmbledhje artikujsh shkencor rreth kësaj teme https://bit.ly/34UkXCy .

Andaj, tash po intensifikohen edhe studimet që kanë të bëjnë me qasje të reja në proceset e të mësuarit dhe të mësimdhënies. Ky ligjëratë TED tregon për rëndësinë e përcjelljes së këtyre risive, veçanërisht nga ana e arsimtarëve për të avancuar metodat e edukimit.

Category