Water Crisis – A short introduction

283
Published on 13/08/2019 by

Vetëm 1% e ujit të ëmbël mund të përdoret, pjesa tjetër është në akullnaja, në  tokë etj. A jemi duke e përdorur atë me kujdes?

 

Category