What is a Protein?

951
Published on 26/04/2019 by

Tema e këtij video-animacioni janë proteinat, që janë molekula komplekse organike që janë të ndërtuara nga amino-acidet. Proteinat në trupin e njeriut përbëhen nga 21 lloje amino acidesh. Amino acidet janë të ndërtuara prej atomeve të korbonit, oksigjenit, azotit, hidrogjenit, e disa sosh përbëjnë edhe atome të sulfurit.
Proteinat kryejnë një numër të madh funksionesh jetësore në qelizat dhe organizmat e gjallë.

Category