What Is Artificial Intelligence? | 🔥Artificial Intelligence Course | AI In 5 Minutes | |Simplilearn

85
Published on 21/12/2022 by

FOLLOWS IN ENGLISH…
Disa koncepte bazë që duhet t’i mësojmë për të kuptuar se çka është Inteligjenca Artificiale.
ENGLISH…
Some basic concepts that we need to learn to understand what Artificial Intelligence is.
Linku në kanalin e ZGJOI në Youtube: https://bit.ly/3vdsJWY

Category