What is Emotional Intelligence?

225
Published on 16/05/2019 by

Në jetën shoqërore, ne mund të përjetojmë inteligjencën emocionale si ndjeshmëri ndaj gjendjes dhe ndjenjave të personit tjetër. Ndërsa në relacion me veten tonë, inteligjenca emocionale shfaqet si skepticizëm rreth emocioneve vetanake, veçanërisht rreth dashurisë, dëshirës, urrejtjes, ankciozitetit dhe ambicies profesionale.

Inteligjenca emocionale nuk është një talent i lindur. Ajo është rezultat i edukimit tonë veçanërisht për të interpretuar sjelljen vetanake: cili është shkaku burimor i emocioneve tona, si ka ndikuar fëmijëria jonë në këto emocione që po shfaqen tash dhe si mund t’i kontrollojmë më së miri frikat dhe dëshirat tona.

Në kohën që jetojmë, me plot ndryshime dhe dinamizëm, kjo shkathtësi ka një rëndësi të veçantë.

Category