What is the Fourth Industrial Revolution?

425
Published on 26/07/2019 by

Njerëzimi tash gjendet në fazën e hershme të transformimeve shumëdimensionale që po quhen revolucion i katërt industrial. Ndryshimet janë tashmë të dukshme edhe në shoqërinë tonë dhe ne duhet të japim përgjigje të duhura, të menduara mirë dhe me karakter strategjik, veçanërisht në lëmin e edukimit, ekonomisë dhe ruajtjes së mjedisit.

Category