What is the Universe Expanding Into?

393
Published on 06/08/2019 by

Nëse universi që ne njohim vazhdimisht zgjerohet, atëherë një pyetje logjike është: në çka po zgjerohet?

Category