What math and science cannot (yet?) explain

207
Published on 03/08/2019 by

Një rekapitulim i mirë i problemeve matematikore dhe shkencore që ende nuk e kanë shpiegimin e duhur. Video interesante për kurreshtarët e shkëncës.

Category