What Planet are we on? Sir David Attenborough.

135
Published on 17/10/2020 by

“Grykësia nuk të sjellë lumturi.” – është vetëm një mendim margaritar i exploruesit të famshëm të natyrës Sir David Attenbrough, dhë në BBC.

 

Category