What,When and How to Eat ? Sadhguru

444
https://www.youtube.com/watch?v=5zK7dl1Tn08
Published on 16/12/2019 by

Shprehitë e ushqimit të shëndetshëm duhen mësuar dhe praktikuar, sepse zakonisht nuk ju vëmë rëndësi në jetën e përditshme. Shumë pak njerëz ushqehen si duhet dhe kjo ka rëndësi shumë të madhe për shëndetin e njeriut. Traditat e pasura të kulturës së induizmit dhe të Jogës kanë shumë vlerë jo vetëm për këtë temë të rëndësishme për njerëzit.

Category