Where did the Moon come from? A new theory | Sarah T. Stewart

19
Published on 01/04/2019 by

Shkenca asnjëherë nuk e thotë fjalën e fundit, nuk e thotë të vërtetën absolute, sepse gjithmonë zbulohen fakte të reja dhe kështu deri në pafundësi. Një shembull i të menduarit “jashta kutisë” e keni në këtë tregim të planetologes Sarah T. Stewart, ku ajo flet për një teori plotësisht të re dhe shumë interesante të krijimit të Hënës.

Category