DONATIONS

WE UNDERSTAND DONATIONS AS RESPECT AND SUPPORT TO CONTINUE OUR WORK!
If you would like to support the ZGJOI portal, please email us at asdida@gmail.com.

DONACIONET I KUPTOJMË SI RESPEKT DHE MBËSHTETJE PËR TA VAZHDUAR PUNËN!
Nëse dëshironi të bëni donacion për mbështetjen e portalit ZGJOI, ju lutemi na shkruani në asdida@gmail.com.