EDUCATION LINKS

REFERENCAT: Fusha kurrikulare “Jeta dhe Puna”

WEB-SAJTE DHE APLIKACIONE PËR EDUKIMIN

 1. ZGJOI, https://www.zgjoi.com/ – Video-portal me përmbledhje të videove edukative nga lëmenjtë e shkencave, teknologjisë, inxhinierisë, arteve dhe matematikës, të sistemuara sipas kurrikulës së edukimit fillor të Republikës së Kosovës.
 2. Fjalorthi,  https://www.fjalorthi.com/ – Fjalor i gjuhës shqipe,  që mund  të shtohet në Google Chrome  për përdorim të lehtë.
 3. Wordsmyth,  https://www.wordsmyth.net/ – Fjalor i pasur  i anglishtes, me shpjegime, sinonime, etimologji  të fjalëve etj., i përshtatur me një gjuhë të kuptueshme angleze për nxënës.
 4. Smithsonian Learning Lab,  https://learninglab.si.edu/ – Sajt i shkëlqyeshëm, univers  i vërtetë  për shkenca,  arte,  histori,  kulturë, mësimdhënie, mësim, eksplorim  etj.
 5. EDSITEment,  https://edsitement.neh.gov/ – Sajt amrikan  i nivelit kombëtar me përmbajtje jashtëzakonisht të pasur  për lëmenj  të ndryshëm, përfshirë  mbrojtjen e mjedisit.
 6. Edutopia,  https://www.edutopia.org/ , Njëri prej sajteve pionierë  në fushën  e edukimit, i themeluar nga regjisori i famshëm  i filmit George Lucas, në vitin 1991.  Misioni i tyre është transformimi i edukimit në frymën e zhvillimeve  shkencore dhe teknologjike.
 7. Education World,  https://www.educationworld.com/ , sajt i pasur  për mësues,  me plane të mësimdhënies me shembuj,  artikuj  të dobishëm, etj.
 8. WikiHow,  https://www.wikihow.com/ sajt shumë  i pasur  me informacione dhe tejet i dobishëm për  mësues  dhe nxënës.
 9. Discovery Education,  http://www.discoveryeducation.com/ , sajt me materiale për edukim për mësues  dhe studentë, prezantime në PowerPoint, shembuj  të mësimdhënies, aktivitete interaktive për nxënës etj.
 10. PBS Teachers,  https://www.pbslearningmedia.org/ , sajt i pasur  me materiale edukative, veçanërisht video.
 11. Khan Academy,  https://www.khanacademy.org/ dhe Khan Academy Kids,  https://www. khanacademy.org/kids, platformë me mijëra video edukative dhe lojëra edukative, ndër më të pasurat dhe më të popullarizuarat në botë, për nxënës,  mësues,  prindër dhe audiencë të gjerë.
 12. CK-12,  https://www.ck12.org/ , platformë me tekste  online  për të gjitha lëndët  e ciklit fillor mësues  dhe nxënës.
 13. Education,  https://www.education.com/ , platformë e pasur  me materiale pedagogjike, fleta pune,  plane mësimore, lojëra edukative etj.
 14. KIDS STEAM LAB, STEAM Activities for Kids,  https://kidssteamlab.com/ , shembuj  të shkëlqyeshëm për punë  dore në lëmën e: shkencave, matematikës, teknologjisë  dhe arteve.
 15. E-Learning for Kids,  http://www.e-learningforkids.org , tema mësimore me materiale në formatin e-learning, me lojëra interaktive, nga lëmenj të ndryshëm.

ARTIKUJ

 1. New York Times, David Brooks, Universiteti Yale, “Students Learn From People They Love”, origjinali: https://goo.gl/ayZv7t , si dhe përkthimi në shqip nga Nasuf Abdyli: “Nxënësit mësojnë nga ata që i duan”, https://goo.gl/ietMS9 .
 2. Aspen Institute National Commission on Social, Emotional, and Academic Development, “From a Nation at Risk to a Nation at Hope”, https://goo.gl/kXwo8V .

VIDEOT  EDUKATIVE NË PROCESIN E MËSIMIT DHE PUNIMI I VIDEOVE NGA NXËNËSIT

 1. CITE Journal, George Mason University, “Video Production as an Instructional Strategy: Content  Learning and Teacher  Practice”,  https://goo.gl/Rc7R6s.
 2. Scholastc,  “How Video Can Help Students, and Teachers,  Learn”,  https://goo.gl/SLEFaM .
 3. Indiana  University, “Effectively Using Videos in the College Classroom”,  https://goo.gl/tcdqcb .
 4. University of Toronto,  Andrea Wilson, Master thesis, “YouTube In The Classroom”,  https://goo.gl/Jvh4Ao .
 5. Vanderbilt  University, Cynthia J. Brame, “Effective Educational Videos”,  https://goo.gl/ Ah8zPq .
 6. Edutopia, Monica Burns, “Harnessing  the Power of YouTube in the Classroom”,  https://goo.gl/UFXcN2 .
 7. Edudemic, Kristen Hicks, “The Teacher’s Guide to Using YouTube in the Classroom”, https://goo.gl/3tekhj .
 8. TED, Salman  Khan, “Let’s use video to reinvent education”, video,  https://goo.gl/XvLNFS .

E-MËSIMI DHE LOJËRAT EDUKATIVE

 1. Universite de Geneve, Action games expand the brain’s cognitive  abilities,  (press  release), https://goo.gl/VCK7tY .

ZHVILLIMI I AFTËSIVE KOMUNIKUESE DHE PREZANTUESE

 1. Edutopia, “Communication Skills”,  https://goo.gl/kqdF7z .
 2. WikiHow, “How to Develop Good Communication Skills”,  https://goo.gl/wnSgQf .
 3. Portland State University, Gayle Y. Thieman, “Using Technology  as a Tool for Learning and Developing  21st Century  Citizenship  Skills: An Examination of the NETS and Technology  Use by Preservice  Teachers  With Their K-12 Students”,  https://goo.gl/Wat2LL .

KËRKIMI NË INTERNET

 1. University of Warwick, Graham  Lewis, “Developing Students’  Web Searching  Skills”, https://goo.gl/W3o6kZ .
 2. We are the Teachers,  Marlana  Martinelli,  “11 Ways to Teach Savvy Search Skills, or, how to find something other than Wikipedia”,  https://goo.gl/5eivGk .
 3. Google, “How Search Works”, video, https://goo.gl/pTgFKR .

MATERIALET DHE PËRPUNIMI I TYRE

A/ TË PËRGJITHSHME

 1. Encyclopaedia Britannica, History of Science  https://goo.gl/kZVSVE .
 2. Wikipedia , History of Technology,  https://goo.gl/ryRu6L .
 3. Encyclopedia  of Sociology , Information Society, https://goo.gl/Wt5PYa.
 4. Australian  Council for Educational Research,  Gerry White, “ICT Trends in Education”, https://goo.gl/TND29Y .
 5. World Economic Forum, John Moavenzadeh, “The 4th Industrial Revolution:Reshaping the Future  of Production”,  https://goo.gl/EBvmvv .
 6. Encyclopaedia Britannica, Materials  science,  https://goo.gl/yrMPmn .
 7. American Chemostry Council, “How Plastics Are Made”, https://goo.gl/CcYkwt .
 8. Creative Mechanisms, “How Plastics Are Made And What You Need To Know About Them”, https://goo.gl/CcYkwt .
 9. Formlabs, “Guide to Manufacturing Processes for Plastics”, https://goo.gl/NGjpW8 .
 10. Columbia  University, Putting  Garbage  to Good Use with Waste-to-Energy, https://goo.gl/YXm8Zw .
 11. World Economic Forum, Picture this: all the plastic we have produced weighs the same as 25,000 Empire State Buildings,  https://goo.gl/8UhZcs
 12. Encyclopaedia Britannica, Pollution, Environment,  https://goo.gl/RzmmRr .
 13. Wikipedia,  Recycling,  https://goo.gl/yKHjhw .

B/ MATERIALE PEDAGOGJIKE

 1. Wikihow, “How to make plastic”, https://goo.gl/egDoqR .
 2. Michele Henry, Plastic Pollution, https://goo.gl/cQkhK1 .
 3. Anthony Hill, “Plastic Pollution Solutions”, https://goo.gl/4ekF5v .
 4. WikiHow, “How to Save the Environment at Home”,  https://goo.gl/Ydijmm .
 5. EPA-U.S. Environmental Protection Agency, “Designing Environmental Science Projects, Grades 6-8”,  https://goo.gl/GSwG3H .
 6. EPA-U.S. Environmental Protection Agency, Learning by Doing: Students take Greening  to the Community,  https://goo.gl/kDgTiw .
 7. THE AD COUNCIL, Keep America Beautiful,  Discover how your garbage  gets another life!, https://goo.gl/W3dVqb .

C/ VIDEO FRYMËZUESE DHE EDUKATIVE

 1. The Industrial Revolution:  Crash Course History of Science #21, video, https://goo.gl/uG9ZZQ .
 2. How Do We Solve Our Trash Problem?, video,  https://goo.gl/BvsPqB .
 3. Ndotja e ujit, ajrit dhe tokes, Angela Angi, video, https://goo.gl/wxhpsQ.
 4. Future  Science Materials  Full Documentary HD, video,  https://goo.gl/U3jHgM .

D/ E-MËSIMI DHE LOJËRA EDUKATIVE

 1. EPA-U.S. Environmental Protection Agency, “Recycle City”, game,  https://goo.gl/9TRKnw .

SHKATHTËSITË E TË PUNUARIT

A/ TË PËRGJITHSHME

 1. Wikipedia, “Kinesthetic  learning”,  https://goo.gl/8Vwtcp .
 2. California State Polytechnic  University, “A Study of Kinesthetic  Learning Activities Effectiveness in Teaching  Computer Algorithms  Within an Academic Term”,  https://goo.gl/KHUKRJ .
 3. Teachhub.com, “Improve Learning with Hands-On Classroom Games, Activities”, https://goo.gl/BK9T2A .
 4. NBC News Digital, “6 Ways the Centuries-old Art of Origami is Bringing us the Future”, https://goo.gl/xq4q4Y .
 5. EdSurge, “How to Remake Your Classroom and Inspire Hands-On Learning in the New Year”, https://goo.gl/NWbRBd .
 6. Edutopia, “4 Ways to Develop Creativity in Students”, https://goo.gl/wgFxQQ .
 7. The Glasgow Insight into Science and Technology, “The History of the Metric System: from the French Revolution to the SI”, https://goo.gl/UskoGT

B/ MATERIALE PEDAGOGJIKE

 1. ThoughtCo. “Plastics & Polymers Science Fair Project Ideas”, https://goo.gl/RJwABv .
 2. WikiHow, “How to Make “Plastic” out of Milk”, https://goo.gl/gSGcEi .
 3. Polymer Science Learning Center, “Polymers Up Close and Personal Polymer 3D Molecular Models”, https://goo.gl/xbgXAp .
 4. Home Science Tools, “MASS & WEIGHT SCIENCE PROJECTS”, https://goo.gl/9kcXpb .
 5. CrypticCRICKET, “DIY BALANCE AND WEIGHTS – Off Grid Weight Measurement”, https://goo.gl/Jq4xBU .

C/ VIDEO FRYMËZUESE DHE EDUKATIVE

 1. EdSurge, “ReMaking School”, https://goo.gl/Ft1B4P .
 2. sgates713, “TinkerCad Molecular Geometries”, https://goo.gl/3UELPQ .
 3. TED-Ed, “Why the metric system matters – Matt Anticole”, https://goo.gl/Yqbseu .

D/ E-MËSIMI DHE LOJËRA EDUKATIVE

 1. AAA Math, “Metric Mass”, https://goo.gl/VqY7BT .

SHKATHTËSITË E DIZAJNIMIT

A/ TË PËRGJITHSHME

 1. Wikiversity, Computer-aided design/History, Present  and Future, https://goo.gl/aSRTQH .
 2. designishistory.com, Retrospektivë e historisë  së dizajnit me autorët eminent gjatë shekujve,  http://www.designishistory.com/ .
 3. Introduction to the Australian  Curriculum, Design and Technologies: An Introduction, video,  https://goo.gl/o3pJyS .
 4. University of Illinois at Urbana-Champaign, The Project Approach,  https://goo.gl/9iJp86 .
 5. Autodesk Tinkercad, Tinkercad  features,  https://goo.gl/ub9wRU .
 6. Autodesk Tinkercad, How to use Tinkercad  in Schools, video,  https://goo.gl/6szCyS .

B/ MATERIALE PEDAGOGJIKE

 1. WikiHow, How to Write a Work Plan,  https://goo.gl/nqtQTp .
 2. wjccschools.org, “Student-Centered 3D Printing”, https://goo.gl/KugY4q.
 3. vla.org, “TINKERING WITH TINKERCAD, A Beginner’s Guide to Creating 3D Printer Designs”, https://goo.gl/E57TxQ .
 4. Thingiverse, Tinkercad, https://goo.gl/RWmsu2 .
 5. Instructables, “How to Bring Tinkercad Into Your Classroom”, https://goo.gl/QNid7q .
 6. PrintLab, “Tinkercad & 3D Printing in the STEM Classroom – 10 Example Lesson Ideas”, https://goo.gl/NhcVR1 .

C/ VIDEO FRYMËZUESE DHE EDUKATIVE

 1. TheSchoolOfLife, “Why Design Matters”, video,  https://goo.gl/2N41uC .
 2. MIT, MITK12Videos, Science, Engineering, and Design! “Video 1: What are Engineering and Science?” (vijojnë 3 video tjera!), https://goo.gl/X6h3mu .
 3. Autodesk Tinkercad, https://goo.gl/uAQChw .
 4. Chris Handfoth, “Shachihoko Tutorial – TinkerCAD and SculptGL”, https://goo.gl/e4osRf .
 5. Eunny, “Make a cup by Tinkercad + 3D printing”, https://goo.gl/Bhy4xk.

D/ E-MËSIMI DHE LOJËRA EDUKATIVE

 1. ProjectBoard, A social media platform for doing projects together that matter, https://goo.gl/gvjQwC.
 2. INTERESTING ENGINEERING, 10 Best Resources to Play Engineering Games, https://goo.gl/KLL7BT .

NJERIU DHE  SHOQËRIA NË TEKNOLOGJI

A/ TË PËRGJITHSHME

 1. New World Encyclopedia, “Food processing”, https://goo.gl/8YwrT5 .
 2. Scientific American, “Processed Food: A 2-Million-Year History”, https://goo.gl/6WmWu2 .
 3. University of Munnesota, “How Does Food Impact Health?”, https://goo.gl/Y5s1us .
 4. mind.org, “Food and mood”, https://goo.gl/BGFVQC .
 5. concern.net, “Hunger Factsheets”, https://goo.gl/Xjqchj .
 6. British Nutrition Foundation, “Healthy diet recommendations”, https://goo.gl/u7GkPf .
 7. Department of Health and Social Care (DHSC) – England, “Meat in your diet”, https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/meat-nutrition/ .
 8. ClearIAS, “Sectors of Economy: Primary, Secondary, Tertiary, Quaternary and Quinary”, https://goo.gl/dzQWmX .
 9. Wikipedia, “History of money”, https://goo.gl/eK4B6E .
 10. Olivier Picard, “Ilirët, kolonitë greke, monedhat dhe lufta”, https://goo.gl/EscEDt .
 11. telegrafi.com, “Prizreni ruan monedhat ilire”, https://goo.gl/gFp3Mg .
 12. Stephan Keese, “The Future of Trucking: Challenges for the Transportation Sector”, https://goo.gl/NsuUdg .
 13. Encyclopaedia Britannica, Pollution, Environment,  https://goo.gl/RzmmRr .
 14. Wikipedia,  Recycling,  https://goo.gl/yKHjhw .
 15. WikiHow, How to Save the Environment at Home,  https://goo.gl/Ydijmm .
 16. Columbia  University, Putting  Garbage  to Good Use with Waste-to-Energy,  https://goo.gl/YXm8Zw .
 17. THE AD COUNCIL, Keep America Beautiful,  Discover how your garbage  gets another life!, https://goo.gl/W3dVqb .
 18. ThinkEarth, https://thinkearth.org/ .

B/ MATERIALE PEDAGOGJIKE

 1. Mission Nutrition Canada, “Grades 6-8 Teaching Tool Kit”, https://goo.gl/9UVG9P .
 2. Oakland Unified School District, “Nutrition Education”, https://goo.gl/iKcUWy .
 3. Durham District School Board, “Healthy Living”, https://goo.gl/6EcwYw.
 4. National Geographic, “The Trading Game”, https://goo.gl/gqbPcD .
 5. EPA-U.S. Environmental Protection Agency, Designing Environmental Science Projects Grades 6-8,  https://goo.gl/GSwG3H .
 6. EPA-U.S. Environmental Protection Agency, Learning by Doing: Students take Greening  to the Community,  https://goo.gl/kDgTiw .

C/ VIDEO FRYMËZUESE DHE EDUKATIVE

 1. TED-Ed, “How the food you eat affects your brain – Mia Nacamulli”, https://goo.gl/dMgPcz .
 2. Proper Gander, “Processed Food Documentary – Processed Food vs. Nutritional Needs”, https://goo.gl/WA9psG .
 3. CrashCourse, “The Industrial Economy: Crash Course US History #23”, https://goo.gl/SbLR7b .
 4. How Do We Solve Our Trash Problem?,  video,  https://goo.gl/BvsPqB .
 5. Ndotja e ujit, ajrit dhe tokes, Angela Angi, video,  https://goo.gl/wxhpsQ .

D/ E-MËSIMI DHE LOJËRA EDUKATIVE

 1. British Nutrition Foundation, “Food a Fact of Life”, Intercative games, https://goo.gl/5skmTy .
 2. Healthy Eating Advisory Service, Nutrition Australia Vic Division, “Improving wellbeing through healthy eating – Healthy eating games and activities”, https://goo.gl/VYZL1e .
 3. EPA-U.S. Environmental Protection Agency, Recycle City, game,  https://goo.gl/9TRKnw .

STRUKTURAT, MEKANIZMAT, FORCAT DHE ENERGJIA

A/ TË PËRGJITHSHME

 1. petervaldivia.com, STRUCTURES, https://goo.gl/64kMvH .
 2. Encyclopaedia Britannica, Simple machine, https://goo.gl/UmU9rs .
 3. Kohara Gear Industry, TYPES OF GEARS, https://goo.gl/jUk3tv .
 4. Hydraulics&Pneumatics, Pneumatic and hydraulic systems, https://goo.gl/fZ2est .
 5. Wikipedia, Renewable energy, https://goo.gl/BNvLH2 .
 6. Energynownews, Energy 101: Electricity Generation, video, https://goo.gl/byjYD5 .
 7. ING Bank N.V., Five renewable energy trends to watch in 2018, https://goo.gl/ieSkFJ .
 8. REN21, RENEWABLES 2018 – GLOBAL STATUS REPORT, https://goo.gl/AQtB4F .
 9. Heinrich Böll Foundation, ENERGY ATLAS, Facts and figures about renewables in Europe 2018, https://goo.gl/F6Ltb4 .

B/ MATERIALE PEDAGOGJIKE

 1. petervaldivia.com, Structure exercises, https://goo.gl/YvSLb3 .
 2. IdahiPTV, Simple Machines: Facts, https://goo.gl/fr1rxh .
 3. Forsyth County Schools, Simple Machines Quiz, https://goo.gl/KVT3pm .
 4. University of Colorado BOULDER, TeachEngineering, Levers That Lift, https://goo.gl/xp4N95 .
 5. STEM Learning, Transfer of energy (pneumatic and hydraulic control systems), https://goo.gl/tHZE2Y .
 6. WikiHow, How to Make Your Own Electricity, https://goo.gl/if8CGY .
 7. WikiHow, How to Make a Simple Electrical Circuit, https://goo.gl/vQjBqi .

C/ VIDEO FRYMËZUESE DHE EDUKATIVE

 1. raultecnologia, Structures and forces, video, https://goo.gl/AbZTnG .
 2. OakleySTEMCenter, Grade 7: Simple Machines, video, https://goo.gl/YbsKPK .
 3. ScienceOnline, Gear Basics, video, https://goo.gl/Jr8JEG .
 4. Chaos Core Tech, How to Make Gears in Tinkercad!, video, https://goo.gl/25tBNq .
 5. TutorVista, Hydraulic Press – Pascal’s law, Working, Experiment, Uses, Observation, video, https://goo.gl/6t7jX2 .

D/ E-MËSIMI DHE LOJËRA EDUKATIVE

 1. INTERESTING ENGINEERING, 10 Best Resources to Play Engineering Games, https://goo.gl/KLL7BT .

TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT

A/ TË PËRGJITHSHME

 1. Encyclopaedia Britannica, Vladimir Slamecka,  Information processing,  https://goo.gl/9eSkeP.
 2. Wikipedia,  Internet,  https://goo.gl/mVNXft .
 3. Wikipedia,  World Wide Web,  https://goo.gl/vV6njC .
 4. University of San Diego, CA, Teaching  Digital Literacy to 21st Century  Students,  https://goo.gl/aCsHGw .
 5. Applied Educational Systems, How to Teach Digital Literacy in the Classroom,  https://goo.gl/n1rFbJ .
 6. BBC Learning English, What is digital literacy?,  https://goo.gl/kqFks3 .
 7. Kids’ Health,  The internet, https://goo.gl/wYbXdJ .
 8. Brainstorm Productions, Cyber Safety for Students these School Holidays, https://goo.gl/vbvNPg .
 9. Common Sense Education, “Big, Big Data, How do companies collect and use data about you?”, https://goo.gl/bHWTXQ .
 10. BBC WEBWISE, What is a search  engine?,  https://goo.gl/4omL99 .
 11. Digital Citizen, MicroSoft Office, https://goo.gl/T66Ua1 .
 12. Informacione bazë për Movie Maker 10, https://goo.gl/vc27ZL .
 13. CIO from IDG, Swapnil Bhartiya, 10 reasons you should use LibreOffice and not Microsoft Word, https://goo.gl/idp33z .
 14. PCWorld, Michael Ansaldo, Apache Open Office review: The original Office alternative, https://goo.gl/hdFJVf .
 15. The Edublogger, Kathleen Morris, TEN REASONS EVERY EDUCATOR SHOULD START BLOGGING, https://goo.gl/zn95ms .
 16. EmergingEdTech, Kelly Wallsh, Why Your Students Should Blog: 6 Powerful Benefits, https://goo.gl/1fMFR3 .

B/ MATERIALE PEDAGOGJIKE

 1. Teacherswithapps, Learn to Type with Kidztype.com!,  https://goo.gl/cPUvWr .
 2. Control with Cable, (Sajt i specializuar për kujdes në përdorimin e mediave  dhe Internetit, Applied Educational Systems), How to Teach Digital Literacy in the Classroom, https://goo.gl/Zreojs
 3. Forbes, Ashish Deshpande, How To Bring Digital Transformation To Education,  https://goo.gl/AsYwGz .
 4. ResearchGate, Anders Berglund, Uppsala University, How do students understand computer network protocols, https://goo.gl/K5u5GP .

C/ VIDEO FRYMËZUESE DHE EDUKATIVE

 1. James Bridle, The nightmare videos of childrens’ YouTube — and what’s wrong with the internet today, video, https://goo.gl/SSHdVz .
 2. The Dark Side of YouTube Kids Cartoons, video,  https://goo.gl/1rKJMV .
 3. How To Google Like A Pro! Top 10 Google Search Tips & Tricks, video,  https://goo.gl/z8o8Ub.
 4. Teacher’s-Tech, Create a Group in the NEW Gmail, video,  https://goo.gl/YUf3Qo.
 5. Learn to Touch Type in just One Hour – Guaranteed!, video,  https://goo.gl/gEUgmu .
 6. MS Paint Tricks, video,  https://goo.gl/qAoxVf .
 7. Using Powtoon  to enhance teaching and learning, video,  https://goo.gl/wWKr3u .
 8. GadgetGeeks, Learn How To Make Easy Animation  in 10 min using POWTOON for Beginners, video, https://goo.gl/NPHESL .
 9. CGI Animated  Short Film: “One Small Step”, video,  https://goo.gl/6qHToB .
 10. Russell Stannard, Quick Introduction To Blogging For Students & Teachers, video, https://goo.gl/Yd6g2T .
 11. Techquickie, What is TCP/IP?, video, https://goo.gl/fAJkGg .
 12. Tynker: Coding Games for Kids, Build games. Mod Minecraft., https://bit.ly/3gozM5o .

KËSHILLIMI DHE ORIENTIMI NË KARRIERË

A/ TË PËRGJITHSHME

 1. WikiHow, How to Discover Your Child’s Abilities, https://goo.gl/SB1kUp.
 2. Microsoft, Ian Fordham, Using new skills and technology to empower teachers and the future  workforce,  https://goo.gl/75ffZG .
 3. World Economic Forum, The Future  of Jobs,  https://goo.gl/XwbwRS .
 4. World Economic Forum, Humera  Malik, Humans  aren’t made  for repetition – it’s time AI took over manufacturing,  https://goo.gl/9Bnigw .
 5. OECD, Future  of Work and Skills,  https://goo.gl/GggAVc .
 6. McKinsey & Company,  Four Fundamentals of Workplace Automation,  https://goo.gl/g4XUS2 .
 7. Business Insider,  41 jobs that  that  are quickly disappearing in the US,  https://goo.gl/siGwjG .

B/ MATERIALE PEDAGOGJIKE

 1. Government of Alberta, Canda,  Imagine  Your Life,  https://goo.gl/Rp3Rgp .
 2. Applied Education Systems, 5 Career Exploration Lesson Plans You’ll Love,  https://goo.gl/cdy4mu  .

C/ VIDEO FRYMËZUESE DHE EDUKATIVE

 1. Charisma  on Command, Elon Musk: How To Achieve 10x More Than Your Peers, video,  https://goo.gl/8xJAvU .
 2. McKinsey & Company,  The digital future  of work: What will automation change?, video, https://goo.gl/zYQrTp .
 3. Growths Tribe Academy, The Digital Skills Gap and the Future  of Jobs 2020–The Fundamental Growth Mindset, video, https://goo.gl/FbTKnk.
 4. TED-Talks, “Say goodbye  to career  planning”,  video,  https://goo.gl/fEUY1z .
 5. Position Ignition,  8 Steps to Successful Career Planning, video,  https://goo.gl/f1nj7M .
 6. CGI Animated  Short Film: “One Small Step”, video,  https://goo.gl/6qHToB.

NDЁRMARRЁSI I RI

A/ TË PËRGJITHSHME

 1. International Youth Foundation, GLOBAL PARTNERSHIP FOR YOUTH EMPLOYMENT, “Supporting Young Entrepreneurs, A Practical Guide to Quality Programming”, https://goo.gl/B6zRRi .
 2. BUSINESS INSIDER, “10 Awesome Business Ideas For Teen Entrepreneurs”, https://goo.gl/HT16pK .
 3. The Balance Small Business, “Best Home Business Ideas for Teen Entrepreneurs”, https://goo.gl/cbjbXs .
 4. WorkforceGPS, “Entrepreneurial Skills Training for Youth”, https://goo.gl/6d87Md .
 5. Wikipedia, “Empathy”, https://goo.gl/JDhLZk .
 6. University of Nevada, “Young Volunteers: The Benefits of Community Service”, https://goo.gl/jG6KyR .
 7. Sage Journals, Melissa G. Bublitz, Lan Nguyen Chaplin, Laura A. Peracchio, Ashley Deutsch Cermin, Mentor Dida, Jennifer Edson Escalas, Meike Eilert, Alexei Gloukhovtsev, Elizabeth G. Miller: “Rise Up: Understanding Youth Social Entrepreneurs and Their Ecosystems”, Aug. 4, 2020, https://bit.ly/3g2dDK8 .

B/ MATERIALE PEDAGOGJIKE

 1. CRIMSON, “Guide to Starting a Business in High School For Teen Entrepreneurs”, https://goo.gl/8JVbS7 .
 2. Start Within, “How To Become A Teen Entrepreneur”, https://goo.gl/S8amDD .

C/ VIDEO FRYMËZUESE DHE EDUKATIVE

 1. Valuetainment, “14 Ways Teenage Entrepreneurs Can Make Money”, video, https://goo.gl/uw5p1i .
 2. Ashoka, DLDconference, 15 Social Entrepreneurs and Their Crazy Ideas (Rainer Höll, Ashoka DE) | DLDsummer 16, video, https://goo.gl/C6Civ4 .
 3. Ashoka, Video #1: Lidershipi, bashkpunimi, dhe njeri i shkëlqyer, https://goo.gl/PTehNf .
 4. Ashoka, Vullnetarizmi, https://goo.gl/dVhYDz .