EDUCATION LINKS

REFERENCAT – “Shkathtësi për jetë” WEB-SAJTE DHE APLIKACIONE PËR EDUKIMIN ZGJOI, https://www.zgjoi.com/ – Video-portal me përmbledhje të videove edukative nga lëmenjtë e shkencave, teknologjisë, inxhinierisë, arteve dhe matematikës, të sistemuara sipas kurrikulës së edukimit fillor të Republikës së Kosovës. Fjalorthi,  https://www.fjalorthi.com/ – Fjalor i gjuhës shqipe,  që mund  të shtohet në Google Chrome  për përdorim … Continue reading EDUCATION LINKS